Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
KALENDER

tirsdag 12 mars
18:00 Lysmesse
Bullmuseet
søndag 17 mars
Øvre Rendal kirke
søndag 24 mars
Hanestad kirke
onsdag 27 mars
Rendalen sjukehjem
torsdag 28 mars
Sjøli kirke
fredag 29 mars
Ytre Rendal kirke

Brukerbetalinger

Kirkelige handlinger (utenbygdsboende) 

 

Vielse:                  kr. 3 000,-

Kistebegravelse:    kr. 6 000,-

Bisettelse:             kr. 3 000,-

Kistenedsetting:     kr. 3 000,-

Urnenedsetting:     kr. 1 300,-

 

Utleie av kirker

 

Ikke-inntektsbringende arrangement: kr. 0,-

Inntektsbringende arrangement: 20 % av billettinntektene, minimum kr. 1 500,-

 

Festeavgift

 

Festeavgiften vedtas av kommunestyret og er fastsatt til kr. 345,- pr. grav pr. år.

 

Andre tjenester

 

Oppretting av gravminne:                         kr.   800,-

Montering av gravminne uten bedramme:  kr. 1 000,-

Montering av gravminne med bedramme:  kr. 1 500,-

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!