Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
KALENDER

tirsdag 12 mars
18:00 Lysmesse
Bullmuseet
søndag 17 mars
Øvre Rendal kirke
søndag 24 mars
Hanestad kirke
onsdag 27 mars
Rendalen sjukehjem
torsdag 28 mars
Sjøli kirke
fredag 29 mars
Ytre Rendal kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Lysmesse
Påskegudstjeneste
Samtalegudstjeneste
Sommerkveld

Mars


12Tirsdag
18:00 - 19:00
Lysmesse i Bullmuseet
Friluftsmesse

17Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Øvre Rendal kirke

24Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Hanestad kirke
Gudstjenesten blir på Kivatun pga restaurering i kirka. Menighetens årsmøte m/kirkekaffe.

27Onsdag
11:00 - 12:00
Påskegudstjeneste i Rendalen sjukehjem

28Torsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste Skjærtorsdag med nattverd i Sjøli kirke

29Fredag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste på Langfredag i Ytre Rendal kirke

31Søndag
11:00 - 12:00
Høytidsgudstjeneste 1.påskedag i Øvre Rendal kirke

April


14Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Johanneskirken Lia gård
Samarbeidsgudstjeneste med Stor-Elvdal

14Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Øvre Rendal kirke
LYSVÅKEN

21Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Ytre Rendal kirke

Mai


05Søndag
11:00 - 12:00
Samtalegudstjeneste i Ytre Rendal kirke

17Fredag
11:30 - 12:03
Gudstjeneste i Øvre Rendal kirke
Grunnlovsdag

19Søndag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Ytre Rendal kirke

25Lørdag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Øvre Rendal kirke

Juni


09Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Ytre Rendal kirke
Presentasjon av nye konfirmanter. 50-årskonfirmanter

09Søndag
17:00 - 12:00
Sommerkveld i Sjøli kirke

16Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Øvre Rendal kirke
Presentasjon av nye konfirmanter

16Søndag
17:00 - 18:00
Sommerkveld i Hanestad kirke

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!