Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
KALENDER

søndag 1 oktober
Øvre Rendal kirke
Øvre Rendal kirke
Øvre Rendal kirke
Øvre Rendal kirke
søndag 22 oktober
Øvre Rendal kirke
søndag 5 november
Øvre Rendal kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Barnetilbud
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Julegudstjeneste
Lysvåken-gudstjeneste

Oktober


01Søndag
14:00 - 19:00
Tårnagentdag 1.okt 2023 i Øvre Rendal kirke
Tårnagentdag i Øvre Rendal kirke søndag 1. oktober 2023. Agentmøtet starter kl. 14.00 og varer til kl. 19.00. Som agent får du utdelt agentbevis. Vi skal lete etter symboler og skatter i kirka. Vi skal ha labyrintoppdrag og gå på oppdagelsestur i tårnet. Du får servert frukt og varm mat.

01Søndag
14:00 - 19:00
Tårnagentdag 1.okt 2023 i Øvre Rendal kirke
Tårnagentdag i Øvre Rendal kirke søndag 1. oktober 2023. Agentmøtet starter kl. 14.00 og varer til kl. 19.00. Som agent får du utdelt agentbevis. Vi skal lete etter symboler og skatter i kirka. Vi skal ha labyrintoppdrag og gå på oppdagelsestur i tårnet. Du får servert frukt og varm mat.

01Søndag
14:00 - 19:00
Tårnagentdag 1.okt 2023 i Øvre Rendal kirke
Tårnagentdag i Øvre Rendal kirke søndag 1. oktober 2023. Agentmøtet starter kl. 14.00 og varer til kl. 19.00. Som agent får du utdelt agentbevis. Vi skal lete etter symboler og skatter i kirka. Vi skal ha labyrintoppdrag og gå på oppdagelsestur i tårnet. Du får servert frukt og varm mat.

01Søndag
18:00 - 19:00
Familiegudstjeneste i Øvre Rendal kirke
Tårnagenter

22Søndag
11:00 - 12:00
Lysvåken-gudstjeneste i Øvre Rendal kirke

November


05Søndag
11:00 - 12:00
Høymesse i Øvre Rendal kirke
Allehelgensgudstjeneste

05Søndag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Sjøli kirke
Allehelgensgudstjeneste

12Søndag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Hanestad kirke
Allehelgensgudstjeneste

Desember


03Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Øvre Rendal kirke
4-åringer. Kulturskolen og Barneklubben deltar.

10Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Ytre Rendal kirke
4-åringer

23Lørdag
11:00 - 12:00
Julegudstjeneste i Sjukehjemmets kapell

24Søndag
10:30 - 11:30
Familiegudstjeneste i Hanestad kirke

24Søndag
13:00 - 14:00
Familiegudstjeneste i Sjøli kirke

24Søndag
14:30 - 15:30
Familiegudstjeneste i Ytre Rendal kirke

24Søndag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Øvre Rendal kirke

25Mandag
11:00 - 12:00
Høytidsgudstjeneste i Øvre Rendal kirke
Blandetkoret deltar

Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!