Det er ledig inntil 100 % stilling som trosopplærer fra 15.august 2023, med mulighet for tilpasning av startdato. Det åpnes for at 2 søkere kan utfylle hverandre.

Søknadsfrist: 4.juni 2023

 

Er du kreativ og glad i barn og ungdom får du her muligheten til å jobbe både selvstendig og sammen med stab og engasjerte frivillige medarbeidere. Stillingen har 37,5 timers arbeidsuke. Tynset kirkelige fellesråd er arbeidsgiver og kontorsted er Tynset. Det må regnes noe helg- og kveldsarbeid i de ulike soknene. For å få forutsigbare arbeidsforhold vil det bli satt opp halvårsplaner. Det kan påregnes mer konsentrert arbeid tilnærmet likt skoleåret og mulighet for opparbeidelse av lang sommerfri. 

Trosopplæringen styres av en styringsgruppe hvor alle fellesrådene er representert med til sammen 17 kirker. Menighetene er typisk folkekirkemenigheter, og knapt 80 % av befolkningen er medlem av Den norske kirke.

Les merLes mer
Rendalskonf 2022

Her finner du oversikt over konfirmantene og hvor de konfirmeres i 2023

(Bildet: Tynset Foto - fjorårets konfirmanter)

Les merLes mer
Logo kirkevalg
Listeforslagene til menighetsrådsvalg i våre tre sokn er nå godkjent av valgstyrene og de offisielle valglistene er utlagt til gjennomsyn:
Les merLes mer