Rendalen Kirkelige Fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Annet
KALENDER

søndag 1 oktober
Øvre Rendal kirke
Øvre Rendal kirke
Øvre Rendal kirke
Øvre Rendal kirke
søndag 22 oktober
Øvre Rendal kirke
søndag 5 november
Øvre Rendal kirke

Nyheter

KIRKEVALG 2023

Mandag 11.september er det kirkevalg. Fra 10.august kan du forhåndsstemme både digitalt og på papir, les mer om hvordan og hvilke dager her:


Digital forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme digitalt i perioden 10.august – 6.september. Du kan stemme digitalt flere ganger, men det er den siste digitale stemmen som vil være den tellende. Du kan ikke stemme på papir på valgdagen når du har avgitt digital stemme.

Slik forhåndsstemmer du digitalt: Gå til www.kirkevalget.no og trykk på «Stem digitalt». Logg inn med BankID eller annen elektronisk id.

Dette kan du gjøre med stemmeseddelen:

 

  1. Du kan levere stemmeseddelen uten å gjøre endringer
  2. Du kan gi inntil tre kandidater personstemmer ved å sette merke ved navnet
  3. Ved valg til bispedømmeråd kan du gi din stemme til inntil tre kandidater fra andre lister.
  4. Ved valg til menighetsrådet kan du tilføye på lista inntil tre valgbare personer i soknet

 

 

Forhåndsstemming på kirkekontoret

(Kirkekontoret holder til i 2.etasje i kommunehuset i Øvre Rendal).

Du kan forhåndsstemme fysisk på kirkekontoret i perioden 15.august - 5.september til disse tidene:

  • Tirsdager og torsdag kl.10.00 – kl.13.00
  • Torsdag 31.august kl.15.00 – kl. 20.00

Søndag 20.august har vi forhåndsstemming på Rendalen sjukehjem etter søndagens gudstjeneste kl.11.00. Forhåndsstemminga skjer på aktivitetsstua ved hovedinngangen fra ca. kl.12.00 – 14.00.

Du kan også forhåndsstemme i forbindelse med disse gudstjenestene:

  • Øvre Rendal kirke onsdag 23.august kl.18.00
  • Hanestad kirke søndag 3.september kl.11.00

 

Utlegging av manntall

I tidsrommet 10.august – 5.september legges manntallet ut til offentlig ettersyn på kirkekontoret. I utgangspunktet med samme åpningstider som for forhåndsstemmingen, men er vi på kontoret får du komme inn også utenom disse tidene. Du kan kun få kjennskap til opplysninger om deg selv.

 

Kandidatlister

Her kan du se kandidatlistene, klikk på den enkelte liste:

Nominsjonskomiteens liste for valg til menighetsråd i Hanestad sokn

Nominsjonskomiteens liste for valg til menighetsråd i Sjøli og Ytre Rendal sokn

Nominasjonskomiteens liste for valg til menighetsråd i Øvre Rendal sokn

 

Du kan lese mer om kirkevalget på: https://www.kirken.no/valg/

 

Publisert av:  den 21-08-2023
Kontaktinfo

Rendalen kirkelige fellesråd 

Post- og besøksadresse:
Hanestadveien 1
2484 Rendalen

Tlf kirkekontoret: 408 06 840

E-post: kirkevergen@rendalen.kirkene.net

 

Kirkekontoret befinner seg i 
2.etasje i kommunehuset.

Velkommen innom!